08Oct 03

Onsdag faldt en vigtig afgørelse i Scandinavian Tv Organisations against Piracys (STOP) største sag i kampen mod piratkopiering af kort til betalings-tv. Landsretten medgav STOP, at salg af blanke kort…

read more
05Sep 03

Jagten på pirater, der ulovligt viste den stort anlagte kamp mellem Mike Tyson og Brian Nielsen i Parken for knap to år siden, har foreløbig skaffet Viasat ekstrabetalinger på over…

read more
05May 03

Stockholms tingsrätt har dömt en TV-pirat till att utge 2 000 000 kr i vite samt att ersätta STOP:s rättegångskostnader med närmare 130 000 kr. Detta innebär ett stort steg…

read more
09Jan 03

Två TV-pirater har fällts i ett principiellt viktigt brottmål för olaglig spridning av s.k. "tomma" piratkort och programmeringsutrustning. I målet som drivits av STOP (Scandinavian TV Organisations Against Piracy) fastslår…

read more