TV-pirater dömda i hovrätten

STOP, Scandinavian TV Organisations against Piracy, har vunnit en seger i hovrätten mot TV-pirater avseende handel med så kallade tomma kort, alltså icke programmerade smarta kort. Göta hovrätt har fastställt Linköpings tingsrätts dom från den 3 januari 2003, genom vilken två män, 29 och 28 år gamla boende i Jönköping respektive Kisa, dömdes till villkorlig dom och böter. Det är första gången ett mål av denna typ har prövats vid allmän domstol. Det är också första gången TV-pirater dömts för att bland annat främja försäljning genom att ha länkar till andra webbsidor som säljer piratutrustning.

Männen har dömts till villkorlig dom och böter för försäljning av piratutrustning avsedd för avkodning av TV-kanaler (tomma respektive programmerade kort) samt för underhåll av piratutrustning (tillhandahållande av koder och krypteringsnycklar på webbsida). Männen dömdes också för främjande av försäljning av utrustningen ovan genom att ha en webbsida med länkar till andra webbsidor, på vilka försäljning av kort och programmerare skett. Verksamheten har varit omfattande, med en omsättning för en av piraterna på uppemot 1.000.000 kr.

Det är första gången ett mål av den här typen prövas som brottsmål vid allmän domstol. Marknadsdomstolen har i tidigare avgöranden kommit fram till samma slutsats, det vill säga att tomma kort och programmerare är att betrakta som piratutrustning. Ett avgörande från hovrätten ger naturligtvis större tyngd än domar från marknadsdomstolen. Om inte målet kommer att prövas vid högsta domstolen, blir domen från hovrätten vägledande.

– Piraternas försök till kringgående av aktuell lagstifningen har så här långt misslyckats, säger Urban Olsson, säkerhetsansvarig på branschforumet STOP. Hovrätten bekräftar det vi sagt hela tiden, att så kallade ”tomma kort” inte har något annat användningsområde än som piratkort för avkodningsutrustning för TV.

Skådespelaren Thomas Bolme, ordförande i STOP, tillägger:
– De egentliga vinnarna i det här målet är TV-tittarna eftersom piratintäkter inte är annat än en ren stöld av medel från TV-kanaler, operatörer och upphovsrättsinnehavare. Men för att vi verkligen ska kunna komma åt denna stöld måste lagen ändras så att innehav av piratkort blir olagligt.

Sverige är ett av de få länderna i Europa som inte har kriminaliserat innehav av piratkort. Idag orsakar TV-piraterna ett intäktsbortfall på hundratals miljoner kronor, pengar som rätteligen borde gå till rättighetsinnehavare såsom skådespelare och producenter samt TV-kanaler och operatörer.