All information som berör tillverkning, försäljning  av smart cards, card sharing, illegal streaming eller annan form av brottslig mot betal-TV plattformen är av intresse. Du som vill lämna information, kan ringa alternativt skicka e-mail eller vanligt brev:

Den som så önskar kan självfallet lämna informationen anonymt.

Vill du vara anonym fyller du endast i sista text fältet.

Tlf: +46 8 772 25 00

Brev:
Nordic Content Protection
Box 610
131 21 Nacka

=