Hvad er Nordic Content Protection

Nordic Content Protection (tidigare STOP) arbejder på vegne af tv-branchen med at forhindre og bekæmpe tyveri af tv-signaler. I Danmark arbejder NCP for Viaplay Group, Allente, TV4, Tele2, Altibox, TV2 NO, Telenor, TV2 DK, SÝN, Síminn, RiksTV, Eyevinn Technlogy, Warner Bros. Discovery, SHL, SvFF, FA Premier League, Super Liga, Akamai.

Nordic Content Protection arbejder også for at få lovgivningen til at beskytte rettighedshaverne bedst muligt.

Ulovlig tilgang til fjernsynsudsendelser

Fremstilling og salg af uautoriserede programkort (smart cards) og kortdeling (card sharing) som giver adgang til kodede tv kanaler, er i strid med Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, og straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år og 6 måneder. Under skærpende omstændigheder straffes med fængsel i indtil 6 år i medfør af Straffelovens §299 b. Typisk vil der også blive rejst et erstatningskrav.

Ulovlig streaming

Distribution af ophavsretsbeskyttet materiale via streams på internettet, uden tilladelse fra rettighedshaverne, er i strid med Lov om ophavsret, og straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år og 6 måneder. Under skærpende omstændigheder straffes med fængsel i indtil 6 år i medfør af Straffelovens §299 b.  Nogle streaming teknologier, blandt andet SopCast (streaming over P2P), medfører, at alle modtagere også deltager i videredistribution af materialet. Typisk vil der også blive rejst et erstatningskrav.

Konsekvens

Misbrug af ophavsretsbeskyttet materiale medfører økonomisk tab for program- og distributionsselskaberne, og blandt andet skuespillere, instruktører, komponister af filmmusik, sportsklubber og andre kulturudbud risikerer som følge deraf at få færre midler.

Hvis man krænker eller misbruger tv-rettigheder kan følgende være konsekvensen: fjernelse af materialet on-line, opsigelse af abonnement hos distributørerne, politianmeldelse med krav om bøde eller fængsel, samt efterfølgende erstatningskrav. F.eks. kan deltagelse på et card sharing netværk medføre konfiskation af ulovligt udstyr, en bøde på op til på kr. 20.000 samt erstatningkrav.

Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed