Vad är Nordic Content Protection

Nordic Content Protection arbetar för att förhindra bl.a. illegal streaming och olovlig tillgång till betal-TV branschens sändningar som distribueras via parabol, vanlig antenn, kabel eller IP-TV.

Vi samarbetar med flera distributörer och rättighetsinnehavare, bl.a. Viaplay Group, Allente, TV4, Tele2, Altibox, TV2 NO, Telenor, TV2 DK, SÝN, Síminn, RiksTV, Eyevinn Technlogy, Warner Bros. Discovery, SHL, SvFF, FA Premier League, Super Liga, Akamai.

Olovlig tillgång till betal-TV sändningar

Uppdaterad lagstiftning 2014-08-01: All yrkesmässig hantering av avkodningsutrustning är sedan tidigare olagligt. Från och med den 1 augusti 2014 är även privat bruk straffbart. (Lag SFS 2000:171 om förbud beträffande viss avkodningsutrustning.)

Utdrag ur lagtexten: ”Avkodningsutrustning får inte tillverkas, importeras, distribueras, säljas, hyras ut eller installeras och inte heller yrkesmässigt eller i förvärvssyfte innehas, underhållas eller bytas ut i syfte att göra en tjänst som omfattas av lagen tillgänglig i tolkningsbar form utan tjänsteleverantörens godkännande.
Avkodningsutrustning får inte heller anskaffas eller användas för privat bruk i syfte att göra en tjänst som omfattas av lagen tillgänglig i tolkningsbar form utan tjänsteleverantörens godkännande.”

Du som gör dig skyldig till brottet riskerar böter eller fängelse upp till två år, samt förverkande och skadestånd.

Marknadsföring av olovlig avkodningsutrustning och tillhandahållande av koder strider även mot marknadsföringslagen.

Illegal streaming: Att lägga upp så kallade streams utan upphovsrättsinnehavarens medgivande är straffbart och regleras i upphovsrättslagen, lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och straffet är böter eller fängelse i två år samt eventuella skadestånd.

Illegal verksamhet skadar betal-TV branschen

Genom olika former av brottsliga handlingar bereder man sig tillgång till bolagens betal-kanaler, utan att göra rätt för sig. Det är inte bara programbolagen som drabbas eller lider skada av denna verksamhet. En lång kedja av aktörer berörs negativt i olika avseenden och exempel på sådana är skådespelare, filmproducenter, distributörer av program, idrottsföreningar och återförsäljare av abonnemang. Ytterst påverkas även konsumenterna som indirekt lider skada. Uteblivna intäkter p.g.a. brottslighet innebär bl. a mindre resurser till utveckling och investeringar av programutbudet.

Support

Support består idag av mer än 600 företag i återförsäljarledet, spridda över hela Sverige. Genom medlemskapet visar medlemmarna att de stöder vår verksamhet och tar avstånd från all form av brottslig verksamhet som skadar betal-TV branschen.
Du som vill bli medlem, kontakta Nordic Content Protection SE