SFS (2000:171) Svensk lagstiftning

Lag (2000:171) om förbud beträffande viss avkodningsutrustning § I denna lag finns bestämmelser som avser att förhindra obehörig tillgång till vissa tjänster. § Med tjänst avses i denna lag en ljudradio- eller TV-sändning som är riktad till allmänheten,  varje annan…

Read More

Svea hovrätt mars 2014

Domen från Södertörns TR den 4 januari 2013 överklagades och togs upp i Svea Hovrätt den 17 mars 2014. Efter en dags förhandling väljer de tilltalade att dra tillbaka sitt överklagande varpå domen från Södertörns TR fastställs. Tidigare inlägg

Read More

Dom i Högsta Domstolen (Växjö)

Högsta domstolen har prövat hur skälig ersättning skall utdömas i ärenden rörande brott mot Lag (2000:171) om förbud beträffande viss avkodningsutrustning även kallad dekoderlagen. Läs mer i Dagens juridik  

Read More

Dom i Norrköpings TR

En man dömdes idag till villkorlig dom och 60 á 50 kr i dagsböter för brott mot lagen (200:171) om förbud beträffande viss avkodningsutrustning. Tingsrätten bedömer att brottet har ett straffvärde på 1 år men väljer istället att utdöma villkorlig…

Read More

Ett års fängelse samt stort skadestånd

En person från Huddinge har den 12 februari 2013 av tingsrätten i Södertälje dömts till 1 års fängelse för brott mot lagen om förbud beträffande viss avkodningsutrustning (card sharing) Den dömde skall betala skadestånd enligt nedan. ska utge skadestånd till Viasat…

Read More