Dom i Lunds tingsrätt

Idag kom en dom från Lunds tingsrätt där en man döms för brott mot "Brott mot lagen om förbud beträffande viss avkodningsutrustning, 6 § 1 st lagen (2000:171) om förbud beträffande viss avkodningsutrustning" Mannen som är  55 år härstammande från Landskrona…

Read More

Dom i Svea Hovrätt

Ett ärende med en slutkund har nu prövats i hovrätten. Svea Hovrätt fastställer tingsrättens dom om 60 dagsböter samt skadestånd till målsägandebolaget. Brukande under den aktuella brottsperioden skall enligt hovrätten ses som ett normalfall enligt 5§ andra stycket i lagen…

Read More

Dom i Göta Hovrätt

Göta Hovrätt valde att omvandla tingsrättens dom på 10 månaders fängelse till villkorlig dom. Däremot kvarstår ersättningsanspråken till målsägandebolagen. Dom från TR Läs även länk från GP

Read More

Husumbo misstänkt för card sharing

I Allehanda kan man läsa följande: Polisen misstänker att Husumsbon delat illegal tv till tusentals. Om han döms för brottet kan det komma att kosta. Tidigare delare av pirat-tv har dömts till skadestånd i mångmiljonklassen. – Kan det här styrkas…

Read More

Dom i Skaraborgs tingsrätt

En man har i Skaraborgs TR den 21 januari 2016 dömts för olovligt brukande av avkodningsutrustning till 60 dagsböter á 120 kr. Han skall betala 6228kr i skadestånd till Canal Digial  och 4454kr till Viasat jämte ränta enligt 6§ räntelagen.…

Read More

Böter för eget bruk, Västervik

Ett par fick 60 dagsböter á 280 kr respektive 60 dagsböter á 150 kr för privat bruk av avkodningsutrustning. De skall solidariskt utge skadestånd med 6278 kr till Canal Digital samt 3793 kr till Viasat jämte ränta enligt 6§ räntelagen. Brottstid…

Read More