Böter för eget bruk, Västervik

Ett par fick 60 dagsböter á 280 kr respektive 60 dagsböter á 150 kr för privat bruk av avkodningsutrustning. De skall solidariskt utge skadestånd med 6278 kr till Canal Digital samt 3793 kr till Viasat jämte ränta enligt 6§ räntelagen. Brottstid…

Read More

Dom i Solna tingsrätt

Den 25/11 2015 kom den första domen för privat bruk där en person anskaffat och använt avkodningsutrustning. Domen blev 60 dagsböter. Hen skall även betala ett skadestånd på 3788 kr till målsägande bolaget för bruket under brottstiden 2014-11-11 -- 2015--03-10.…

Read More

Dom i Göteborgs Tingsrätt

I det vad som kallas Askim ärendet kom idag domen från Göteborgs Tingsrätt. Den tilltalade döms till 10 månaders fängelse för Brott mot lagen om förbud beträffande viss avkodningsutrustning, 6§ 1 st lagen (2000:171) om förbud beträffande viss avkodningsutrustning och 6§ 1 st…

Read More

Dom i Södertörns Tingsrätt

Södertörns tingsrätt har 2015-10-16 dömt en man från Eskilstuna till villkorlig dom samt 180 dagsböter för brott mot SFS 2000:171. I domen kan man läsa att straffvärdet är jämförbart med ett års fängelse. "Straffvärdet för gärningarna är omkring ett års…

Read More