Dom i Svea Hovrätt

Svea Hovrätt dömer idag en man från Huddinge till 1 år och 3 månaders fängelse för brott mot SFS 2000:171 lagen om förbud beträffande viss avkodningsutrustning.

Han skall betala följande i skadestånd:

  • till Canal Digital Sverige AB till 11 682 000 kr, jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) på
    5 197 000 kr från och med den 23 februari 2009 samt på 6 485 000 kr från och med den 23 februari 2011 till dess betalning sker.
  • till Viasat AB till 9 893 000 kr, jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) på 4 321 000 kr från och med den 23 februari 2009 samt på 5 572 000 kr från och med den 23 februari 2011 till dess betalning sker.

Hovrätten höjer därmed tingsrättens dom på 1 års fängelse till 1 år och 3 månader. Vad beträffar skadeståndet har detta beräknats efter Högsta domstolens dom som innebär att ersättningen ska grunda sig på den tid som det olovliga utnyttjandet faktiskt har ägt rum.  HD dom om hur skadestånd skall beräknas kom efter TR dom.

Hovrätten har även dömt mannen att betala ersättnings för ytterligare skada vilket de bedömt skall ligga på 1/10 av den skäliga ersättningen.

Länk till Hovrätten