Dom i Vänersborg

En man dömdes idag den 2 okt 2014 till villkorlig dom för brott mot SFS 2000:171 lagen om förbud brott beträffande viss avkodningsutrustning.

I saken tillkännagavs följande skadestånd jämte ränta enligt 6§ skadeståndslagen från den 19 december 2012.

Com Hem 2 008 712 :-
Canal Digital 1 236 653 :-
Viasat 1 331 400

I press bland annat här