Dom för “kompis nätverk”

Den 24/5 kom en dom från Växjö TR där 13 personer som tillsammans haft ett card sharing nätverk utan att det drivits i kommersiellt syfte. Samtliga döms till 130 dagsböter (mellan 270 - 530 kr). De skall även solidariskt betala 42…

Read More

Dom hos Elsäkerhetsverket 20160504

Elsäkerhetsverket har för andra gången på 6 år kommit med ett beslut om ett försäljningsförbud av olika modeller av Dreambox pga. att de genererar elfel eller andra störningar. Aktuellt beslutet i grunden är riktad mot en butik i Stockholmsområdet men kan…

Read More

Dom i Lunds tingsrätt

Idag kom en dom från Lunds tingsrätt där en man döms för brott mot "Brott mot lagen om förbud beträffande viss avkodningsutrustning, 6 § 1 st lagen (2000:171) om förbud beträffande viss avkodningsutrustning" Mannen som är  55 år härstammande från Landskrona…

Read More

Dom i Svea Hovrätt

Ett ärende med en slutkund har nu prövats i hovrätten. Svea Hovrätt fastställer tingsrättens dom om 60 dagsböter samt skadestånd till målsägandebolaget. Brukande under den aktuella brottsperioden skall enligt hovrätten ses som ett normalfall enligt 5§ andra stycket i lagen…

Read More

Dom i Göta Hovrätt

Göta Hovrätt valde att omvandla tingsrättens dom på 10 månaders fängelse till villkorlig dom. Däremot kvarstår ersättningsanspråken till målsägandebolagen. Dom från TR Läs även länk från GP

Read More

Husumbo misstänkt för card sharing

I Allehanda kan man läsa följande: Polisen misstänker att Husumsbon delat illegal tv till tusentals. Om han döms för brottet kan det komma att kosta. Tidigare delare av pirat-tv har dömts till skadestånd i mångmiljonklassen. – Kan det här styrkas…

Read More