SFS (2000:171) Svensk lagstiftning

Lag (2000:171) om förbud beträffande viss avkodningsutrustning § I denna lag finns bestämmelser som avser att förhindra obehörig tillgång till vissa tjänster. § Med tjänst avses i denna lag en ljudradio- eller TV-sändning som är riktad till allmänheten,  varje annan…

Read More