Hovrätten i Nedre Norrland fastställer card sharing dom

55 åringen överklagade Tingsrättens dom och den 30 maj kom domen från Hovrätten Nedre Norrland. Den villkorliga domen fastställdes men den skäliga ersättningen sänktes med 20%. Den tilltalade skall utge följande ersättning till målsägandebolagen. Canal Digital: 796 132 kr jämte ränta på beloppet från…

Read More

Hovrätten över Skåne och Blekinge skärper straffet.

Ett card sharing ärende har prövats i Hovrätten över Skåne och Blekinge. Den misstänkte får utöver den tidigare villkorliga domen även 60 dagsböter på totalt 12.000 kr. Hovrätten har fastställt tingsrättens dom avseende  målsägandebolagens skadestånd om 450.000 kronor plus ränta.  Läs…

Read More

Två dömda för avkodningsbrott i Gävle

Två män dömdes idag den 2 december 2016 för brott mot "avkodningslagen" SFS (2000:171) i Gävle Tingsrätt. En 55-åring dömdes till villkorlig dom och skall betala 5,3 miljoner kronor i skadestånd till målsägandebolagen. En 50-åring fick böter för medhjälp till det…

Read More

Dom i Lunds tingsrätt

Idag kom en dom från Lunds tingsrätt där en man döms för brott mot "Brott mot lagen om förbud beträffande viss avkodningsutrustning, 6 § 1 st lagen (2000:171) om förbud beträffande viss avkodningsutrustning" Mannen som är  55 år härstammande från Landskrona…

Read More