19Jan 22

De tre personer som dömdes för brott mot avkodningslagen i Örebro TR under hösten 2020 överklagade domen till Göta Hovrätt. På grund av situationen med Corona prövades inte ärendet förrän…

read more
05Oct 21

De tilltalade överklagade Hovrättens dom till högsta domstolen som inte gav dem prövningstillstånd. Hovrätten dom vinner därmed laga kraft. https://www.ncprotection.com/index.php/2021/07/30/dom-i-patent-och-marknadsoverdomstolen/

read more
30Jul 21

After a record-breaking eight years of investigation, the Swedish Patent and Market Court of Appeal has now sentenced two of the perpetrators to prison and, jointly with other defendants pay…

read more
08Jul 21

Två personer dömdes 2021-05-07 i Södertälje tingsrätt till villkorlig dom för brott mot Lag (2000:171) om förbud beträffande viss avkodningsutrustning (card sharing) till villkorlig dom. Målsägandebolagen tilldömdes ersättning på ca…

read more
19May 21

Den 19 maj 2021 dömdes tre personer till villkorlig dom för brott mot lagen om förbud beträffande viss avkodningsutrustning.De skall solidariskt betala ca. 700.000 SEK inklusive ränta till målsägandebolagen

read more