30Jul 21

After a record-breaking eight years of investigation, the Swedish Patent and Market Court of Appeal has now sentenced two of the perpetrators to prison and, jointly with other defendants pay…

read more
08Jul 21

Två personer dömdes 2021-05-07 i Södertälje tingsrätt till villkorlig dom för brott mot Lag (2000:171) om förbud beträffande viss avkodningsutrustning (card sharing) till villkorlig dom. Målsägandebolagen tilldömdes ersättning på ca…

read more
19May 21

Den 19 maj 2021 dömdes tre personer till villkorlig dom för brott mot lagen om förbud beträffande viss avkodningsutrustning.De skall solidariskt betala ca. 700.000 SEK inklusive ränta till målsägandebolagen

read more
19Apr 21

Den 16 april dömdes 8 personer i patent- och marknadsdomstolen för brott mot upphovsrättslagen och den så kallade avkodningslagen.Två personer dömdes till fängelse i 2 1/2 respektive 1 1/2 år…

read more
13Oct 20

Den 13 oktober föll domen i Örebro TR mot tre personer. Samtliga dömdes till villkorlig dom för brott mot avkodningslagen SFS 2000:171.De skall även betala skadestånd som delvis är solidariskt…

read more