01Jun 22

Retten i Glostrup har dømt en 51-årig dansk mand for tre tilfælde af ophavskrænkelser af grov karakter og under skærpende omstændigheder. Manden nægtede sig skyldig i alle forhold. I mandens…

read more
19Jan 22

De tre personer som dömdes för brott mot avkodningslagen i Örebro TR under hösten 2020 överklagade domen till Göta Hovrätt. På grund av situationen med Corona prövades inte ärendet förrän…

read more
05Oct 21

De tilltalade överklagade Hovrättens dom till högsta domstolen som inte gav dem prövningstillstånd. Hovrätten dom vinner därmed laga kraft. https://www.ncprotection.com/index.php/2021/07/30/dom-i-patent-och-marknadsoverdomstolen/

read more
30Jul 21

After a record-breaking eight years of investigation, the Swedish Patent and Market Court of Appeal has now sentenced two of the perpetrators to prison and, jointly with other defendants pay…

read more
08Jul 21

Två personer dömdes 2021-05-07 i Södertälje tingsrätt till villkorlig dom för brott mot Lag (2000:171) om förbud beträffande viss avkodningsutrustning (card sharing) till villkorlig dom. Målsägandebolagen tilldömdes ersättning på ca…

read more