De tre personer som dömdes för brott mot avkodningslagen i Örebro TR under hösten 2020 överklagade domen till Göta Hovrätt. På grund av situationen med Corona prövades inte ärendet förrän i december 2021.

Tingsrättens dom fastställdes men målsägandebolagens krav om ersättning sänktes till ca 2.2 miljoner av Göta Hovrätten.


Dom i Örebro Tingsrätt