Hovrätten i Nedre Norrland fastställer card sharing dom

55 åringen överklagade Tingsrättens dom och den 30 maj kom domen från Hovrätten Nedre Norrland. Den villkorliga domen fastställdes men den skäliga ersättningen sänktes med 20%. Den tilltalade skall utge följande ersättning till målsägandebolagen. Canal Digital: 796 132 kr jämte ränta på beloppet från…

Read More

Hovrätten över Skåne och Blekinge skärper straffet.

Ett card sharing ärende har prövats i Hovrätten över Skåne och Blekinge. Den misstänkte får utöver den tidigare villkorliga domen även 60 dagsböter på totalt 12.000 kr. Hovrätten har fastställt tingsrättens dom avseende  målsägandebolagens skadestånd om 450.000 kronor plus ränta.  Läs…

Read More