TV-razzior stoppar fuskande sportbarer

TV-operatörer och programbolag har i samarbete med STOP, Scandinavian TV Organisations against Piracy, genomfört en Krograzzia för att kartlägga i hur stor utsträckning sportbarer och krogar visar bolagens sportsändningar på TV utan giltigt avtal. Kontrollen omfattade ett 60-tal utvalda krogar…

Read More

TV-pirater dömda i marknadsdomstolen

STOP, Scandinavian TV Organisations against Piracy, har vunnit en seger i marknadsdomstolen mot TV-pirater avseende handel med så kallade tomma kort, alltså icke programmerade smarta kort. Marknadsdomstolen förbjuder i och med dagens dom företaget Keycard att marknadsföra tomma kort och…

Read More

TV-pirater i Småland häktade idag

En 35-årig TV-återförsäljare och en av dennes anställda häktades i dag i Värnamo tingsrätt misstänkta för brott mot den så kallade dekoderlagen. De har sålt piratkort för digital-TV-dekodrar. Häktningen föregicks av husrannsakan på tre platser där ett antal datorer och…

Read More

TV-pirater dömda i hovrätten

STOP, Scandinavian TV Organisations against Piracy, har vunnit en seger i hovrätten mot TV-pirater avseende handel med så kallade tomma kort, alltså icke programmerade smarta kort. Göta hovrätt har fastställt Linköpings tingsrätts dom från den 3 januari 2003, genom vilken…

Read More

Ny viktig dom i Tingsrätten: TV-pirater

Två TV-pirater har fällts i ett principiellt viktigt brottmål för olaglig spridning av s.k. "tomma" piratkort och programmeringsutrustning. I målet som drivits av STOP (Scandinavian TV Organisations Against Piracy) fastslår domstolen att försäljning av oprogrammerade smarta kort, s.k. "tomma" kort…

Read More