Dom i Göta Hovrätt

De tre personer som dömdes för brott mot avkodningslagen i Örebro TR under hösten 2020 överklagade domen till Göta Hovrätt. På grund av situationen med Corona prövades inte ärendet förrän i december 2021. Tingsrättens dom fastställdes men målsägandebolagens krav om…

Read More