Dom i Mora Tingsrätt

Den 19 maj 2021 dömdes tre personer till villkorlig dom för brott mot lagen om förbud beträffande viss avkodningsutrustning.

De skall solidariskt betala ca. 700.000 SEK inklusive ränta till målsägandebolagen