Patent- och marknadsdomstolen

Den 16 april dömdes 8 personer i patent- och marknadsdomstolen för brott mot upphovsrättslagen och den så kallade avkodningslagen.

Två personer dömdes till fängelse i 2 1/2 respektive 1 1/2 år övriga till villkorlig dom. Målsägandebolagen tilldömdes ca. 93 miljoner i skadestånd som 3 av de dömda (samt ett bolag) skall betala. Även stora delar av bolagens rättegångskostnader skall betalas av de samma.

Domen har överklagats