Dom i Örebro Tingsrätt

Den 13 oktober föll domen i Örebro TR mot tre personer.

Samtliga dömdes till villkorlig dom för brott mot avkodningslagen SFS 2000:171.

De skall även betala skadestånd som delvis är solidariskt på ca 2,9 miljoner kronor till målsägandebolagen.