Dom Ystads Tingsrätt

En man dömdes i Ystads TR den 11 oktober för brott mot SFS 2000:171 lagen om förbud för viss avkodningsutrustning till villkorlig dom á 40 dagsböter.

Han skall även betala 57 390 kronor i ersättnings till målsägandebolagen jämte ränta från den 8 maj 2017.

Domen har överklagats