Dom i Hudiksvalls Tingsrätt

Den 10 oktober 2019 dömdes två personer i Hudiksvalls TR till villkorlig dom och 80 dagsböter à 260 resp 370 kronor för brott mot SFS 2000:171, lagen om förbud för viss avkodningsutrustning.

De skall solidariskt betala 1 605 324 kronor i ersättning till målsägandebolagen jämte ränta från den 7 september 2016.

De skall även betala kostnaderna för sina respektive försvarare.

Domen har överklagats