Hovrätten i Nedre Norrland fastställer card sharing dom

55 åringen överklagade Tingsrättens dom och den 30 maj kom domen från Hovrätten Nedre Norrland.

Den villkorliga domen fastställdes men den skäliga ersättningen sänktes med 20%.

Den tilltalade skall utge följande ersättning till målsägandebolagen.

  • Canal Digital: 796 132 kr jämte ränta på beloppet från den 22 oktober 2012
  • Com Hem: 2 813 875 kr jämte ränta på beloppet från den 22 oktober 2012
  • Viasat: 694 431 kr jämte ränta på beloppet från den 22 oktober 2012

Hovrätternas bedömning om mervärdesskatt vara eller inte vara då skälig ersättning döms ut har i en tidigare hovrättsdom överklagats till Högsta domstolen.