Dom hos Elsäkerhetsverket 20160504

Elsäkerhetsverket har för andra gången på 6 år kommit med ett beslut om ett försäljningsförbud av olika modeller av Dreambox pga. att de genererar elfel eller andra störningar.

Aktuellt beslutet i grunden är riktad mot en butik i Stockholmsområdet men kan utvidgas även till att omfatta andra butiker enligt uppgifter från Elsäkerhetsverket.

Besluter rör modellen Dreambox 500-C

Läs beslutet här