Dom i Lunds tingsrätt

Idag kom en dom från Lunds tingsrätt där en man döms för brott mot “Brott mot lagen om förbud beträffande viss avkodningsutrustning, 6 § 1 st lagen (2000:171) om förbud beträffande viss avkodningsutrustning”

Mannen som är  55 år härstammande från Landskrona döms till villkorlig dom och skall även betala följande i skadestånd

  • NN skall utge skadestånd till Viasat AB med 130 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 15 juni 2015 till dess betalning sker.
  • NN skall utge skadestånd till Canal Digital Sverige AB med 320 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 15 juni 2015 till dess betalning sker.