Dom i Svea Hovrätt

Ett ärende med en slutkund har nu prövats i hovrätten. Svea Hovrätt fastställer tingsrättens dom om 60 dagsböter samt skadestånd till målsägandebolaget. Brukande under den aktuella brottsperioden skall enligt hovrätten ses som ett normalfall enligt 5§ andra stycket i lagen om förbud beträffande viss avkodningsutrustning.