Dom i Göta Hovrätt

Göta Hovrätt valde att omvandla tingsrättens dom på 10 månaders fängelse till villkorlig dom. Däremot kvarstår ersättningsanspråken till målsägandebolagen.

Dom från TR

Läs även länk från GP