Dom i Skaraborgs tingsrätt

En man har i Skaraborgs TR den 21 januari 2016 dömts för olovligt brukande av avkodningsutrustning till 60 dagsböter á 120 kr.

Han skall betala 6228kr i skadestånd till Canal Digial  och 4454kr till Viasat jämte ränta enligt 6§ räntelagen.

Brottstid 2014-08-01 — 2015-03-09