Böter för eget bruk, Västervik

Ett par fick 60 dagsböter á 280 kr respektive 60 dagsböter á 150 kr för privat bruk av avkodningsutrustning.

De skall solidariskt utge skadestånd med 6278 kr till Canal Digital samt 3793 kr till Viasat jämte ränta enligt 6§ räntelagen.

Brottstid 2014-08-01 — 2015-03-11

Västervik vt.se