Dom i Göteborgs Tingsrätt

I det vad som kallas Askim ärendet kom idag domen från Göteborgs Tingsrätt.

Den tilltalade döms till 10 månaders fängelse för Brott mot lagen om förbud beträffande viss avkodningsutrustning, 6§ 1 st lagen (2000:171) om förbud beträffande viss avkodningsutrustning och 6§ 1 st lagen (2000:171) om förbud beträffande viss avkodningsutrustning i sin lydelse före 1 augusti 2014

Den tilltalade skall utge följande  i skadestånd

  • till Canal Digital Sverige AB med 4 376 590 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 30 september 2014 till dess betalning sker.
  • till Viasat AB med 3 126 665 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 30 september 2014 till dess betalning sker.
  • till Com Hem AB med 10 298 355 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 30 september 2014 till dess betalning sker.

Åtalet gällande bokföringsbrott och penningtvättsbrott ogillades av tingsrätten.