Dom i Södertörns Tingsrätt

Södertörns tingsrätt har 2015-10-16 dömt en man från Eskilstuna till villkorlig dom samt 180 dagsböter för brott mot SFS 2000:171.
I domen kan man läsa att straffvärdet är jämförbart med ett års fängelse.

“Straffvärdet för gärningarna är omkring ett års fängelse. När det gäller straffmätningen och frågan om påföljd konstaterar tingsrätten att det från husrannsakningarna till huvudförhandlingen i tingsrätten gått mer än fyra år. Även om målets karaktär och omfattning kan motivera en längre utredningstid än normalt anser tingsrätten att den långa tiden som förflutit sedan brottet begicks bör beaktas. Det innebär att straffmätningsvärdet blir lägre än ett års fängelse och påföljden kan bestämmas till villkorlig dom i förening med dagsböter.”

Mannen ska ska utge skadestånd till

  1. Canal Digital Sverige AB med 4 552 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från och med den 9 juni 2011 till dess betalning sker.
  2. Viasat AB med 3 325 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från och med den 9 juni 2011 till dess betalning sker.
  3. Com Hem AB med 280 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från och med den 9 juni 2011 till dess betalning sker.

Mannen skall även ersätta målsägandebolagens rättegångskostnader med 240.000 kr. Även detta jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom.

I samma ärende döms ytterligare en person till 30 dagsböter.