Svea hovrätt mars 2014

Domen från Södertörns TR den 4 januari 2013 överklagades och togs upp i Svea Hovrätt den 17 mars 2014. Efter en dags förhandling väljer de tilltalade att dra tillbaka sitt överklagande varpå domen från Södertörns TR fastställs.

Tidigare inlägg