Dom i Högsta Domstolen (Växjö)

Högsta domstolen har prövat hur skälig ersättning skall utdömas i ärenden rörande brott mot Lag (2000:171) om förbud beträffande viss avkodningsutrustning även kallad dekoderlagen.

Läs mer i Dagens juridik