Dom i Norrköpings TR

En man dömdes idag till villkorlig dom och 60 á 50 kr i dagsböter för brott mot lagen (200:171) om förbud beträffande viss avkodningsutrustning. Tingsrätten bedömer att brottet har ett straffvärde på 1 år men väljer istället att utdöma villkorlig dom med böter då utredningen dragit ut på tiden.

Till detta kommer ett större skadestånd till de berörda bolagen enligt nedan.

Påföljd m.m.

  1. Villkorlig dom
  2. Dagsböter 60 å 50 kr

Andra lagrum som åberopas

34 kap 1 § 1 st 2 p brottsbalken

Skadestånd

  1.  ska betala skadestånd till Boxer TV-Access AB med 745 339 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från, vad avser 409 083 kr, den 15 september 2008 till dess betalning sker och, vad avser 336 256 kr, från den 20 april 2010 till dess betalning sker.
  2. ska betala skadestånd till Canal Digital Finland Oy med 1 447 268 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från, vad avser 667 121 kr, den 15 september 2008 till dess betalning sker och, vad avser 780 147 kr, från den 20 april 2010 till dess betalning sker.
  3. ska betala skadestånd till Canal Digital Kabel-TV AB med 586 562 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från, vad avser 321 827 kr, den 15 september 2008 till dess betalning sker och, vad avser 264 735 kr, från den 20 april 2010 till dess betalning sker.
  4. ska betala skadestånd till Canal Digital Sverige Aktiebolag med 4 190 995 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från, vad avser 3 506 545 kr, den 15 september 2008 till dess betalning sker och, vad avser 684 450 kr, den 20 april 2010 till dess betalning sker.
  5. ska betala skadestånd till Com Hem Aktiebolag med 2 404 435 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från, vad avser 1 188 075 kr, den 15 september 2008 till dess betalning sker och, vad avser 1 216 360 kr, från den 20 april 2010 till dess betalning sker.
  6. ska betala skadestånd till ViaSat AB med 3 205 920 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från, vad avser 2 804 970 kr, den 15 september 2008 till dess betalning sker och, vad avser 400 950 kr, från den 20 april 2010 till dess betalning sker.