50 dagers fengsel

En mann ble den 14. mai idømt 50 dagers (30 av dem ubetinget) fengsel i Follo Tingrett. Han ble også dømt til å betale kr. 874.552 i erstatning.