Pressemeddelelse om IPR enhed

PRESSEMEDDELELSE

Handel med kopiprodukter er en trussel mod dansk erhvervsliv
– og det bør afspejles i retssystemet

Dansk politi skal styrke indsatsen mod kriminalitet med kopiprodukter, og derfor bør vi have en national specialiseret politienhed – en IPR Task Force. Ud over at det står højt på industriens ønskeliste at tage hånd om problemerne med IPR kriminalitet, står det også højt på Europols liste over nutidens største samfundstrusler. Europol anbefaler i en ny rapport, at de europæiske lande sætter særlig skarpt fokus på netop denne form for kriminalitet.

I dag mødtes Industrien i Danmark med Rigsadvokaten for at fortælle om udfordringerne med at beskytte IP rettigheder. Industrien leverede fælles klare eksempler på, at beskyttelse af dansk design, mode, film og tv, opfindelser og industriprodukter i dag halter efter den barske virkelighed. Det er positivt, at Rigsadvokaten har åbnet for dialog om de praktiske udfordringer, og industrien håber, at dagens møde hurtigt fører til en løsning på det stigende problem med IPR kriminalitet. Helt konkret er der behov for styrkede kompetencer, ensartet behandling og prioritering af IPR kriminalitet hos politi og anklagemyndighed.

Til mødet deltog advokat og næstformand i interesseorganisationen DACG Jakob Krag Nielsen, chefkonsulent hos DI Lars Holm Nielsen, direktør for STOP/Nordic Content Protection David Würgler, Erhvervsjuridisk fagchef i Dansk Erhverv, Sven Petersen og leder af RettighedsAlliancen Maria Fredenslund, der alle dagligt kæmper med at håndhæve danske virksomheders IP rettigheder.

Vi lever i kopiernes årti, og det handler ikke kun om virksomheder, der taber penge – det handler også om en voksende organiseret international IPR kriminalitet, og om at kopiprodukter er farlige. For alt kopieres – hvad enten det er flydele, kuglelejer, vandpumper, tasker, medicin, musik, film, designlamper osv.

Deltagerne kunne alle fortælle Rigsadvokaten, at politiet gennem en IPR task force kan centralisere og dermed optimere brugen af deres ressourcer: Vi kan se på den svenske IPR task force, at det har været en succes at samle kompetencerne ét sted. Muligheden for at sparre og udvikle viden mellem hinanden har afgørende betydning for rent operationelt at kunne håndtere den her form for kriminalitet. De enkelte politikredses muligheder for at efterforske begrænses af, at kriminaliteten typisk ikke er begrænset til én politikreds, men strækker sig på tværs af flere af de 12 hjemlige politikredses områder og trækker internationale spor til organiseret kriminalitet, siger direktør for STOP/Nordic Content Protection, David Würgler.

Leder af RettighedsAlliancen, Maria Fredenslund tilføjer: Onlineforretninger er en væsentlig del af hverdagen for vores medlemmer i de kreative brancher, men desværre er retssystemet ikke fulgt med. Håndtering af organiseret økonomisk IPR kriminalitet på internettet kræver særlige kompetencer og en særlig form for operativ tilgang, hvor politiet er til stede på internettet. Politikredsene har ikke i dag dedikerede ressourcer til området, men skal ved hver anmeldelse sætte ind i det omfattende område for at kunne løfte opgaven. Det er ekstremt tidskrævende, og derfor bliver denne form for kriminalitet ofte nedprioriteret.

Vi skal ruste os til en verden, hvor IPR kriminaliteten udgør en stigende del af organiseret kriminalitet. Og der er rigtig mange penge at tjene på kopier: Sammenhængen mellem højt indtjeningspotentiale og lav risiko for at blive pågrebet og straffet gør Danmark til et attraktivt land for afsætning og distribution af piratkopier. Det rammer mange danske virksomheder på pengepungen, for de skal agere i et marked, der desværre er præget af stigende økonomisk kriminalitet, siger Chefkonsulent hos DI, Lars Holm Nielsen.

Erhvervsjuridisk fagchef i Dansk Erhverv, Sven Petersen supplerer: Ikke alene er det pengepungen, der rammes. Opbygningen af en virksomheds renomme sker gennem en bekostelig kvalitetssikring. Et renomme som varemærket herefter står som garant for. Investeringen i kvalitetssikring bliver dermed et vigtigt fundament for vækst og innovation til glæde for virksomheden OG forbrugeren. Det er netop den høje kvalitetskontrol, der gør, at vi stoler på, at den pille eller den fødevare m.v., vi køber, indeholder det, der står på pakken og om den pumpe, som indgår i en industriproduktion nu kan leve op til det, kunden tror den kan.

Mens politikerne presser på for at danske virksomheder skal styrke konkurrenceevnen, og ruste sig til en global virkelighed uden grænser, så bør samme udvikling også afspejles i måden at organisere politiet på inden for IPR kriminalitet: I dag er håndhævelse af IPR kriminalitet vanskelig af flere årsager. Det kan samtlige virksomheder, der har forsøgt at håndhæve deres rettigheder, nikke genkendende til. SKATs Task Force Varemærkeforfalskning er et glimrende forbillede på, at en national koordinerende enhed inden for det her område er en stor succes, siger Advokat og næstformand i DACG, Jakob Krag Nielsen.