Fengselsstraff for tv-pirater opprettholdt

To forretningsmenn som drev med kommersiell card sharing må sone fengselsstraffer etter at Hålogaland lagmannsrett i Troms opprettholdt tingrettens dom fra september i fjor.

De to mennene, som i flere år skaffet kundene sine ulovlig tilgang på Viasat og Canal Digital-kanaler, må sone henholdsvis 45 og 30 dager i fengsel, i tillegg til en betinget straff med prøvetid på to år.

Det Finnsnes-baserte firmaet de to mennene drev må også betale 50 000 kroner i bot, og tåle inndragning på 140 000 kroner til fordel for statskassen.

Den endelige dommen falt 7. mars i Tromsø.