Foreslår 3 års fengsel for tv-pirater

Regjeringen foreslår i dag å øke strafferammen for tv-pirater til tre års fengsel, ved særdeles skjerpende omstendigheter. Fra før av er straffen for ulovlig tilgang til- og spredning av tv-sendinger («card sharing»), bøter eller fengsel inntil ett år. Privat bruk av utstyr og teknologi, samt distribusjon av programvare og koder som muliggjør ulovlig tilgang er også straffbart.

Linker:
Lovforslaget
Straffeloven § 262, i dagens form.