Dom i Södertörns tingsrätt

2 personer dömdes i Södertörns tingsrätt den 4 januari 2013 till villkorlig dom och skadestånd för brott mot Lagen om förbud beträffande viss avkodningsutrustning (SFS 2000:171).

De skall solidariskt (gemensamt ansvarig) betala 284 480 SEK plus ränta på beloppet enligt 6§ räntelagen från den 30 september 2009 tills full betalning sker.

Av domen framgår det att de haft 80 kunder på deras card sharing server som bland annat delat ut Canal Digitals hela utbud.