To personer idømt fengsel for card sharing

To personer er ved Senja Tingrett idømt fengselsstraff på henholdsvis 75 og 90 dager for card sharing.

I tillegg skal de ha blitt ilagt bøter på rundt 350 000 kroner, fått en inndragning av vinning på 68 000 kroner, og fornærmede i saken skal være tilkjent 140 000 kroner i erstatning.

Les mer om saken i disse media :

TV2.no
Hegnar Online
Nordlys
Fremover.no