Fikk en million i bøter for ulovlig tilgang til TV

Drøye 80 personer landet rundt fikk ilagt forelegg på tilsammen 1 million kroner for ulovlig tilgang til TV, ved bruk av card sharing. Hovedmennene i saken skal snart for retten, hvor det også rettes millionkrav mot de tiltalte.

Les mer om saken på Nettavisen.no og Folkebladet.no

Saken er også omtalt hos NRK og TV2 Nyhetene.