STOP efterlyser samordnet efterforskningskompetence

Det er STOP’s holdning, at resurserne inden for politi og anklagemyndighed vil være bedre udnyttet ved en mere specialiseret indsats.

Læs mere her.