Kunder bøtelagt i card sharing nettverk

Omtrent 40 kunder er bøtelagt i et større Dreambox / card sharing nettverk i Follo. Kundene var knyttet til nettverket over ett år.
Totalt var det over 500 klienter knyttet til nettverket, men et fåtall av kundene var norske.
STOP vil sende krav om erstatning og begjære denne lagt til straffesaken mot den siktede i saken.

Les mer om saken her.