6 års fengsel og 12 millioner i inndragning

Innehaver av butikk i Oslo ble idømt 6 års fengsel og inndragning på 12 millioner kroner i Borgarting Lagmannsrett for ulovlig omsetning av TV dekodere, illegal streaming og card sharing, samt smugling av sigaretter mv.

Les mer om saken i Aftenposten – link her.