Brasilien förbjuder STBs som används för illegal TV

I en artikel i Advanced Television kan man läsa att Justitie Departementet i Brasilen har för avsikt att förbjuda bla. AZBox.

Läs artikel