Dom i Göta Hovrätt rörande card sharing i Växjö/Degerfors

Hovrätten har i domen kommit fram till att att det totala ersättningsbeloppet uppgår till ca 2 000 000 kr men väljer att jämka beloppet enligt 6 kap. 2 § skadeståndslagen till 1 000 000 kr.

Mannen från Växjö döms för brott till villkorlig dom.  (domen har ett straffvärde motsvarande fängelse sex månader om inte hänsyn tagits till att han var under 21 år då han begick brottet)

Skadestånd : Boxer TV-Access AB med 8 115 kr, Canal Digital Sverige AB med 355 595 kr, ComHem AB med 147 935 kr, Tele2 Sverige AB med 31 215 kr och Viasat AB med 207 140 kr samt ränta på beloppen enligt vad tingsrätten förordnat.

Mannen från Degerfors döms för brott och påföljden är även här villkorlig dom.

Skadestånd: Boxer TV-Access AB med 2 820 kr, Canal Digital Sverige AB med 123 680 kr, ComHem AB med 51 450 kr och Viasat AB med 72 050 kr samt ränta på samtliga belopp enligt 6 § räntelagen från den 27 april 2010 tills betalning sker.

Läs mer: Smålandsposten

Tidigare inlägg om ärendet på denna sida

1. Åtal

2. Stäms på miljoner

3. Dom