Dømt for spredning av programvare og besittelse av overgrepsbilder av barn

En mann ble i Eidsvoll tingrett, i september 2011 idømt fengselsstraff, 10 000 kroner i bot, samt inndragning av pc-utstyr for å ha tilgjengeliggjort programvare til bruk for “fri” tilgang til betal-TV. Saken var anmeldt av STOP i 2008, og ble etterforsket hos Kripos. Programvaren som ble tilgjengeliggjort ble kalt for Underworld, og gav i sin tid tilgang til Canal Digitals TV innhold.
I tillegg til spredning av programvare, ble mannen idømt straff for besittelse av overgrepsbilder av barn.