Betal-tv-bolag luras på miljonbelopp (SVT)

I Rapport den 29 maj sändes ett reportage om det växande problemet “card sharing”.

Inslaget i sin helhet och en artikel skriven av av Andreas Björklund finns att läsa på svt.se (länk)