Dom i card sharing sak – Drammen

En mann fra Drammen er dømt til 45 dagers ubetinget fengsel, samt inndragning av 650 000 kroner i utbytte + inndragning av datautstyr mv, for å ha driftet et større card sharingsnettverk i Drammensområdet.

Ca. 200 kunder på nettverket er også ilagt forelegg (mellom 6000-8000,- nok) for å vært knyttet til nettverket. En bekjent av den domfelte er også ilagt et forelegg på 25 000,- nok for å ha “lånt ut” sitt abonnement til den domfeltes server.