Dom i Växjö tingsrätt

I går fredagen den 13 maj kom domen i Växjö rörande card sharing mot de två män som åtalats.

De båda misstänkta döms för brott mot lagen om förbud beträffande viss avkodningsutrustning

En av männen fick villkorlig dom med samhällstjänst 100 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 4 månader ha dömts ut.

Han skall betala sammanlagt 2 009 040:- i skadestånd till Boxer, Canal Digital, Com Hem, Viasat och Tele2 jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från den 27 april 2010 till dess betalning sker.

Den andre mannen fick också villkorlig dom samt dagsböter 80 å 100 kr.

Han skall betala 25 124:- i skadestånd  till Canal Digital och Viasat jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 27 april 2010 till dess betalning. Skadeståndsyrkande från Boxer, Com Hem och Tele2 ogillades.